Feature Banner

ซื้อ Ball Thai Pack เลย

แค่สมัคร แพ็กเกจ Ball Thai Pack  
แบบรายเดือน 59 บาท
และแบบครึ่งฤดูกาล 199 บาท
หรือกด Redeem Code
พร้อมลงทะเบียนกรอกเบอร์โทรศัพท์
อีเมลหรือรหัสผู้ใช้บริการก็มีสิทธิ์
ร่วมลุ้นของรางวัลมากมายกว่า  
1,000,000 บาท

ซื้อ Ball Thai Pack

สำหรับลูกค้าที่ซื้อ Ball Thai Pack แล้ว

Step 2Step 1

- แพ็กเกจรายเดือน 59 บาท ลงทะเบียน 1 ครั้ง มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 เดือน ในรอบเดือนที่มีการสมัครแพ็กเกจ
- แพ็กเกจครึ่งฤดูกาล 199 บาท ลงทะเบียน 1 ครั้ง มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลสูงสุดถึง 9 เดือน ตลอดระยะเวลาจัดกิจกรรม

hondamotorbike-text
iphonetel-text
gold-chaingold-chain text
iphonetel-text
กติกาการร่วมสนุก
  1. 1. ผู้ร่วมรายการ คือ ประชาชนทั่วไปที่ซื้อแพคเกจ Ball Thai Pack ชมและเชียร์ฟุตบอล “ไทยลีก” ฤดูกาล 2023/2024 มูลค่าราคา 59 บาท ต่อเดือน หรือมูลค่า 199 บาท ต่อครึ่งฤดูกาล หรือ Redeemed จากสโมสร
  2. 2. ผู้ร่วมรายการ ลงทะเบียนสมัครผ่านช่องทาง www.ballthaipacks.com
    • - ลูกค้า AIS : กรอกเบอร์โทรศัพท์
    • - ลูกค้า True : กรอกเบอร์โทรศัพท์
    • -ลูกค้า 3BB : กรอกรหัสผู้ใช้บริการ
    พร้อมพิมพ์รายละเอียด ชื่อ นามสกุล เพศ วัน เดือนปีเกิด จังหวัดที่อยู่ รับสิทธิ์ลุ้นโชค 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ID เบอร์โทรศัพท์ อีเมลหรือรหัสผู้ใช้บริการ ต่อการจับฉลาก 1 ครั้ง เพื่อลุ้นรับรางวัล
ระยะเวลาร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2567

กำหนดจับรางวัล 9 ครั้ง

ครั้งที่ 1
เริ่มวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 กำหนดจับรางวัลวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ครั้งที่ 2
เริ่มวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 กำหนดจับรางวัลวันที่ 22 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 3
เริ่มวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 17 มกราคม 2567
ครั้งที่ 4
เริ่มวันที่ 17 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ครั้งที่ 5
เริ่มวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 8 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 6
เริ่มวันที่ 8 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 3 เมษายน 2567
ครั้งที่ 7
เริ่มวันที่ 3 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 29 เมษายน 2567
ครั้งที่ 8
เริ่มวันที่ 29 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 9
เริ่มวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2567 กำหนดจับรางวัลวันที่ 19 มิถุนายน 2567

(ชิ้นส่วนที่เหลือจากการจับรางวัลในแต่ละครั้งจะไม่นำมารวมจับในครั้งต่อไป)

สถานที่จับรางวัล :

บริษัท แพลน บี อีเลฟเว่น จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1700 อาคารแพลน บี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 15-16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

ของรางวัลในการจับรางวัล :

รางวัลที่ 1รถจักรยานยนต์ New Click 125 จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 62,000 บาท บาท รวม 9 ครั้ง รวม 9 รางวัล รวมทั้งสิ้น 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ 2Iphone 15 Plus (128 gb) จำนวนครั้งละ 1 รางวัล ๆ ละ 35,420 บาท บาท รวม 9 ครั้ง รวม 9 รางวัล รวมทั้งสิ้น 318,780 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 25 สตางค์ (ราคา ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2566) จำนวนครั้งละ 3 รางวัล ๆ ละ 9,525 บาท รวม 9 ครั้ง รวม 27 รางวัล รวมทั้งสิ้น 259,404.10 บาท (สองแสนห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่บาทสิบสองสตางค์)
รางวัลที่ 4เสื้อสโมสร 16 ทีม จำนวนครั้งละ 48 รางวัล รวม 9 ครั้ง รวม 432 รางวัล รวมทั้งสิ้น 299,628 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยยี่สิบแปดล้านบาทถ้วน)

รวมทั้งหมด 53 รางวัล มูลค่าทั้งสิ้น 1,435,812.10 บาท
(หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบสองบาทสิบสตางค์)

(สิ่งของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด)

การประกาศรางวัล :ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผ่านทาง Facebook Thaileague Official

ครั้งที่ 1วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
ครั้งที่ 2วันที่ 27 ธันวาคม 2566
ครั้งที่ 3วันที่ 22 มกราคม 2567
ครั้งที่ 4วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2667
ครั้งที่ 5วันที่ 13 มีนาคม 2567
ครั้งที่ 6วันที่ 8 เมษายน 2567
ครั้งที่ 7วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 8วันที่ 29 พฤษภาคม 2567
ครั้งที่ 9วันที่ 24 มิถุนายน 2567